2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

UAB „Dizva“ verslo partnerių paieška tarptautiniuose renginiuose 2019 – 2020 metais

UAB „Dizva“ vykdo projekto „Verslo partnerių paieška tarptautiniuose renginiuose“ įgyvendinimą (Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 Inoconnect), finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę 01.2.1-LVPA-T-844 Inoconnect „Ino Connect“.

Projekto tikslas

Įgyvendinant Pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektą, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, siekiama susirasti tarptautinių partnerių gaminamų inovatyvių produktų MTEP veiklos efektyvumui gerinti. Bendras projekto biudžetas – 1 448 100 Eur. Projektui įgyvendinti skirtas 9 390,52 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas buvo pradėtas išmaniosios pramonės renginiu „Smart Industry and Industry 4.0“, kuris vyko 2019m. gegužės 28d. Liege mieste, Belgijoje. Įmonės atstovas turėjo 9 susitikus su potencialiais užsienio partneriais.

Kiti įmonės tarptautiniai bus patikslinti vėliau.