2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

UAB „Dizva“ verslo partnerių paieška tarptautiniuose renginiuose 2019 – 2020 metais

UAB „Dizva“ įgyvendina  projektą „Verslo partnerių paieška tarptautiniuose renginiuose“ pagal priemonę 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas

Dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose rasti partnerių UAB „Dizva“ gaminamų inovatyvių produktų MTEP veiklos efektyvumui gerinti. Bendras projekto biudžetas – 1 448 100 Eur. Projektui įgyvendinti skirtas 9 390,52 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas buvo pradėtas išmaniosios pramonės renginiu „Smart Industry and Industry 4.0“, kuris vyko 2019 m. gegužės 28d. Liege mieste, Belgijoje. Įmonės atstovas turėjo 9 susitikimus su potencialiais užsienio partneriais.

Kiti įmonės tarptautiniai bus patikslinti vėliau.